Com fer una bona presentació oral

 • Abans de la presentació:
 • elabora un guió previ
 • estructura el discurs (introducció, desenvolupament, conclusió)
 • si és una presentació en grup, distribuiu bé els temps i les parts
 • fes un assaig abans de la presentació
 • Durant la presentació:
 • si és en grup, feu una presentació del grup
 • introdueix bé el tema del que tractaràs
 • vocalitza i projecta la veu de manera que et puguin escoltar fins l’últim racó de l’aula
 • escull un vocabulari adequat a la presentació
 • recorda que estàs explicant un tema a un auditori, no que t’estàs examinant
 • cuida la comunicació no verbal (postura, gestos, expressions facials)
 • evita llegir: els suports en paper o en digital són una ajuda a l’exposició, no un teleprompter
 • acaba amb una conclusió sobre el tema tractat

Mira els primers minuts de la presentació anterior i analitza tant l’expressió verbal com l’expressió no verbal de la presentadora. Què en destacaries?