David Hume (1711-76)

 • Empirisme. Newton com a model. Els conceptes d’hàbit i de probabilitat.
 • Percepcions:
  • Impressions
  • Idees (principi de còpia)
 • Llenguatge (paraules, representació idees)
 • Lleis associació idees:
  • Semblança
  • Contigüitat
  • Relació causa i efecte
 • Veritats (la “forquilla de Hume”):
  • Relacions d’idees
  • Qüestions de fet
 • El “microscopi de Hume”: Crítica als conceptes metafísics, entre els quals: substància, jo, causa, llibertat

Resum (“Abstract”) del Tractat de la naturalesa humana.

Aquí trobaràs el text complet de Hume.