Ramon Llull

Aquesta pàgina s’anirà editant i, ara per ara, es troba a les beceroles. De moment, un petit axioma quasi lul·lià: Ramon Llull no és al programa d’Història de la Filosofia a 2n de Batxillerat…i no entenem el perquè!

Ramon Llull va ser un pensador molt original i important nascut a Mallorca l’any 1232, fill d’una família provinent de Barcelona. Després d’uns anys d’exercir com a senescal a la cort reial i d’escriure poesia trobadoresca, va patir una conversió passats els trenta anys que el portà a canviar dràsticament la seva vida. A partir de llavors, es va fixar com a objectiu principal demostrar “amb arguments racionals” la veritat del cristianisme i els errors de les altres creences religioses, i és amb aquesta finalitat que va escriure centenars d’obres d’una varietat estilística i genèrica aclaparadora.

Tot i que una part considerable de la producció de Llull és en llatí, la seva importància radica també en el fet d’haver estat un dels primers grans pensadors en escriure en llengua vulgar (català) i un dels grans pensadors catalans (i europeus) de tots els temps. La seva influència s’ha fet sentir al llarg del segles: el seu Ars Magna es va considerar una obra pionera de la lògica, es té per un precursor de la ciència computacional…

Aquí tens alguns recursos per anar fent boca:

Vida i visió de Ramon Llull

Article a la SEP (Stanford Encyclopedia of Philosophy)