Podem provar l’existència de Déu?

Diferents tipus d’arguments per a provar la seva existència:

Ontològic

Cosmològic

La nostra cultura actual…considera la ciència, en general, com la disciplina dipositària de les veritats que es poden provar,…Déu no es pot provar…