Fer una presentació oral en diferit

Parlar sense llegir (o només llegint la teva ment)

A la matèria de filosofia, ens interessa molt que sàpigues raonar. “Raonar” vol dir donar raons i fer-ho d’una manera convincent. Per a fer-ho d’una manera convincent, el millor és no llegir res que no sigui la teva ment, ja que se suposa que les raons que dones són raons meditades i absorbides per tot el teu ésser… i per això no fa falta llegir fora de tu!
Aquí tens els criteris d’avaluació de les presentacions orals:

Criteris d’avaluació de les presentacions orals en vídeo

Les presentacions orals registrades en vídeo tindran un pes important en l’avaluació, ja que moltes de les tasques que es facin desembocaran en aquest tipus de presentacions. En general, seran curtes (uns pocs minuts) i avaluaran:

  • Intenció comunicativa general (que vulguis explicar alguna cosa amb allò que estàs dient)
  • Contingut (que expliquis alguna cosa d’interès)
  • Expressió sense lectura d’un text (que siguis capaç de parlar sense llegir, ni d’un paper ni de la pantalla ni d’una pedra)
  • Correcció gramatical (que respectis les normes gramaticals vigents en l’actualitat)
  • Riquesa lèxica (que tinguis varietat de vocabulari)
  • Formalitat (que exposis seguint les formes habituals de les presentacions orals acadèmiques)
  • To i volum (que se t’escolti bé: ni massa fluix ni massa fort)
  • Vocalització i dicció (que s’entengui bé tot el que dius pel que fa a l’articulació dels sons)
  • Llenguatge corporal (que tot el teu cos expressi el mateix que expressen les teves paraules)