Escriure bé

Pensar bé i escriure bé solen anar de bracet, i hi ha unes quantes regles que poden ser útils tant si es vol practicar una cosa com l’altra:

 • Tenir clar el tema sobre el qual escriuràs (per exemple: el sentit de la vida, com es fa un bon arròs, l’olfacte dels gossos). Expressar-lo, abans de posar-se a redactar, en forma de subjecte.
 • Tenir clara la idea principal que es vol expressar (per exemple: el sentit de la vida es troba més enllà de la nostra comprensió; el sentit de la vida és un tema que ha estat molt debatut al llarg dels segles; el sentit de la vida és la felicitat). Expressar-la, abans de posar-se a redactar, en forma d’enunciat atòmic, amb un subjecte i un predicat.
 • Tenir clares les idees secundàries (per exemple: i.s.1: la història de la filosofia demostra que es troba més enllà de la nostra comprensió; i.s.2: l’estructura del nostre cervell fa impossible trobar-ne el sentit). Expressar-les, a ser possible, també en forma d’enunciat atòmic.
 • Tenir clar el desplegament de les diferents idees: com les argumentes, quins exemples poses, etc.
 • Fer un esquema previ a la redacció, del tipus:
Les idees, com les matrioskes, es poden anar obrint per trobar les idees petites que hi ha dins les més grans.
 • La feina anterior és la més important, els ciments de l’edifici que serà la redacció. Un cop feta aquesta feina, comença a escriure un primer esbós.
 • Llegeix i corregeix tant com faci falta.
 • Redacta un segon esbós.
 • Llegeix i corregeix.
 • Redacta una versió final.
 • I apal·lis!

Estructura d’un text expositiu

Estructura i exemple d’un text argumentatiu

Document sobre connectors per estructurar bé el discurs:

Això deia Armand Obiols sobre com escriure bé