Exposar

A la matèria d’Història de la Filosofia, els textos expositius neixen sovint a partir d’una afirmació d’un autor (una o dues frases, gairebé sempre) que has de clarificar. “Clarificar”, en aquest cas, vol dir explicar bé el sentit de l’afirmació i posar-la en relació la filosofia de l’autor, que també s’ha d’explicar bé juntament amb algunes petites consideracions sobre el seu context.

Pots imaginar aquests tres aspectes (afirmació-filosofia-context) com un seguit de cercles (o bunyols) concèntrics, una mica així:

Aquí tens alguns exemples d’enunciats a partir dels quals hauràs d’escriure un text expositiu:

  • Expliqueu el sentit de la frase següent del text i les raons de Plató per a afirmar-la: «hem descobert l’home just i la ciutat justa». 
  • Expliqueu el sentit i la justificació, segons René Descartes, de l’afirmació següent del text: «la meva ànima […] és enterament i veritablement distinta del meu cos».
  • Expliqueu el sentit i la justificació, segons John Locke, de la frase següent del text: «mitjançant un acord tàcit i voluntari, van trobar la manera que un home pogués legítimament posseir més terra que la suficient per a abastar-se a si mateix». 
  • Expliqueu el sentit i la justificació, segons Friedrich Wilhelm Nietzsche, de la frase següent del text: «amb els jueus comença la revolta dels esclaus pel que fa a la moral: la revolta que té una història de dos mil anys darrere seu i que ara nosaltres ja no percebem per la simple raó que ha triomfat.» 

Aquí pots consultar un exemple amb un examen de Plató.

I a continuació tens un enunciat i el text expositiu que se’n deriva:

I a continuació tens una graella que pots utilitzar per fer un esquema del text. Segons aquesta graella, el text que escriuràs tindrà 7 paràgrafs (és orientatiu).

El primer paràgraf conforma la introducció (de què tracta l’afirmació que has d’explicar i el tema, en general).

Els paràgrafs centrals desenvolupen amb detall la filosofia que has d’explicar.

El paràgraf final és conclusiu: pots recapitular, d’una manera breu, tot allò que s’ha dit i tornar al sentit de l’afirmació inicial que havies de clarificar.

Pel que fa a l’estructura interna dels paràgrafs: cada paràgraf és una unitat temàtica bàsica i pot contenir, d’una manera general, de 3 a 5 frases. En molts casos, la primera frase del paràgraf servirà per enunciar la idea general del mateix. Les altres, serviran per a detallar i explicar bé aquesta idea, afegint matisos, causes, exemples o el que més convingui. Recorda: escriure també és matemàtic, i millor tenir alguns comptes clars de cara a fer un text que puguis entendre tu…i també altres persones!

Aquí tens l’enllaç amb el text i la graella anteriors.