Història de la filosofia

– Quan jo faig servir una paraula -va insistir Humpty Dumpty amb un to de veu més aviat desdenyós- vol dir allò que jo vull que digui… ni més ni menys.
– La qüestió -va insistir Alícia- és si es pot fer que les paraules signifiquin tantes coses diferents alhora.
– La qüestió -resolgué Humpty Dumpty- és saber qui mana… això ho és tot.

Lewis Carroll, Alícia a través del mirall

I parlant de paraules… És bo recordar, ara que comenceu, almenys oficialment, a estudiar Història de la Filosofia, que allò que estudiareu serà una Història Masculina de la Filosofia Occidental. No la prenguessiu pas, doncs, per una Història Universal, ni tan sols per una Història Planetària: no, la Història de la Filosofia que s’estudia a batxillerat ha estat escrita, fonamentalment, a Europa i, fonamentalment, per i sobre homes. Les filosofies canòniques que veureu han estat concebudes per ments occidentals i, sobre tot, ben masculines, les quals, com sabeu, compten per aproximadament la meitat de les ments que hi ha i hi ha hagut al llarg de la història humana.

És bo recordar-ho perquè hi ha una altra meitat de la humanitat que porta també mil·lenis pensant, o almenys intentant-ho, però a qui li ha estat privada, en la majoria dels casos, la possibilitat de mostrar els fruits saborosos d’aquest pensament. Potser no importa massa: hi ha qui diu que l’univers és femení i que és la masculinitat qui, en realitat, parteix amb desavantatge. Però potser sí que importa! I potser ara, i aquí, és un bon moment per a recordar-ho.

I feta l’arenga, et proposem un exercici ben senzill: busca informació sobre una filòsofa (pots utilizar aquesta referència: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_women_philosophers) i fes-ne una molt petita ressenya (30 paraules aproximadament: el primer paràgraf del text que hauràs de completar amb la part següent). A partir d’aquí, escriu un text argumentatiu amb el que intentis respondre a la següent pregunta aportant, com a mínim, tres raons sobre la teva posició que estiguin ben argumentades: creus que algun dia, al planeta Terra, hi haurà paritat en tots els àmbits?

Competències

Hi ha tres competències específiques de la història de la filosofia (la primera d’elles és exclusiva de la matèria de filosofia a segon de batxillerat, mentre que les altres dues són compartides amb la filosofia a primer):

La competència en l’anàlisi i síntesi crítica de textos filosòfics, que implica que siguis capaç de reconèixer en els textos dels autors que són motiu d’estudi qüestions que es poden abordar de manera filosòfica; que siguis capaç d’analitzar-los i comentar-los en relació amb el moment històric i cultural en què s’han produït i, també, d’establir relacions amb altres posicions filosòfiques coetànies o bé anteriors o posteriors.

La competència reflexiva, crítica, dialògica i argumentativa, que implica la presa de consciència de la incertesa que envolta el món del coneixement, l’habilitat per identificar problemes filosòfics i d’abordar-los de manera filosòfica, de relacionar els coneixements en una concepció global del món i de les coses, d’aprendre a pensar amb ordre i criteri i d’exposar les opinions pròpies, respectant les dels altres i valorant-les si escau com a manera d’enriquir la pròpia visió de la realitat

La competència social i cívica, que es refereix a la dimensió social dels comportaments, a saber viure en una societat plural, on les persones tenen maneres de pensar diverses i poden enfocar les seves vides, també, de manera diferent

Et mors de ganes de llegir el decret sencer? Clica aquí

Continguts

La filosofia antiga i hel·lenística

La filosofia moderna

La filosofia contemporània

Avaluació

Criteris d’avaluació (resumits):

  • Analitzar, jutjar, comentar i comparar textos filosòfics
  • Relacionar els problemes filosòfics amb el seu context històric
  • Aplicar metodologies adequades a les activitats plantejades
  • Obtenir informació rellevant de diferents fonts
  • Participar en debats o exposar per escrit opinions pròpies

Activitats d’avaluació:

  • Activitats o tasques: 20%
  • Projecte/s en grup: 10%
  • Exàmens escrits: 65%
  • Actitud general a l’aula: 5%