La reflexió filosòfica

La reflexió és un fenomen que pot provocar la llum i que també pot provocar la ment. Ve del llatí RE-FLECTUS, que vol dir “tornar a doblegar, tornar enrera”: la llum rebota i torna al mateix pla d’abans igual com ho pot fer la ment, que és l’ull interior que enfoca com la llum i “rebota” per a tornar a considerar algun tema que ha captat el seu interès.

1. Com definiries la reflexió que es dona a la ment? I més exactament, com definiries la reflexió filosòfica? Intenteu respondre a cada pregunta (menys a la primera) utilitzant un màxim de 20 paraules en cada resposta.

Alguns exemples de qüestions filosòfiques

  • Què és el bé?
  • Els diners tenen la mateixa realitat que els arbres?
  • Puc ser una persona justa si ignores què és la justícia?
  • Què és el més important en la vida?
  • La bellesa és subjectiva o objectiva?
  • Les matemàtiques són un invent humà o un descobriment?

2. Per parelles: trobeu cinc preguntes que creieu que es poden considerar filosòfiques. Expliqueu què tenen en comú per a ser considerades filosòfiques i intenteu trobar arguments per a respondre’n una.

3. Exercici de reducció filosòfica. PAS 1: Penseu, individualment, en un tema que us preocupi. PAS 2: Doneu-li forma de pregunta. PAS 3: Aneu del particular al general (plantegeu la pregunta, no com un tema que tan sols us afecta a vosaltres personalment sinó que, almenys en potència, pot afectar tota la humanitat). PAS 4:

Exemple: PAS 1: No puc suportar els meus pares. PAS 2: Hauria de suportar els meus pares? Què he de fer per suportar els meus pares? PAS 3: Hem de fer l’esforç de suportar algú o alguna actitud que, d’entrada, no suportem? Per què? Tenen els altres el dret a demanar que els suportem?

Per què serveix la filosofia?

Les branques de la filosofia

Aquí tens algunes informacions sobre algunes de les principals branques de la filosofia.

Algunes consideracions sobre els filòsofs i les filòsofes

“Primer aixequem una polseguera, i llavors ens queixem de que no hi podem veure” (George Berkeley, sobre els filòsofs)

“El vincle és el gran fabricant d’il·lusions; la realitat pot ser només captada per aquell que es desvincula.” (Simone Weil)

“L’esforç dels filòsofs busca comprendre allò que els seus contemporanis s’acontenten a viure” (Friedrich Nietzsche)

“Tots som bojos, però aquell que analitza la seva bogeria és el filòsof.” (Ambroce Bierce)