John Stuart Mill

El joc de l’utilitarisme

Crea un joc de taula sobre l’utilitarisme

Tot joc ha de contenir un tema, una mecànica (les regles) i uns components.

Font: https://uxdesign.cc/a-board-game-design-process-a-game-is-a-system-5469dfa4536

Algunes idees:

Font: https://agora.xtec.cat/ceiptarra/wp-content/uploads/usu1004/2018/11/triptic-jocs-de-taula.pdf