L’autoconeixement

Qui sóc jo?

Qui ets tu? Respon a la pregunta amb no més de 50 paraules. Intercanvia la teva resposta amb la del/ de la company/a, analitza la seva i qüestiona-la tant com puguis. Escolteu llavors els dos anàlisis i expliqueu si, amb ells, canviaríeu algun aspecte de la vostra resposta inicial.